Bảng giá vật tư điều hòa áp trần

Bảng giá vật tư điều hòa áp trần

Công suất 18.000btu – 100.000btu

VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Ống đồng áp trần  
Công suất 18.000BTU-28.000BTU Mét   240,000
Công suất 30.000BTU-48.000BTU Mét      260,000
Cong suat 50,000BTU-100,000BTU Mét 420,000
Bảo ôn + Xi cuốn Mét 20,000
Giá đỡ cục nóng 
Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-48.000BTU Bộ 250,000
Loại máy treo tường Công suất 50.000BTU-100,000BTU Bộ
Chi phí nhân công lắp máy
Công suất 18.000BTU-28.000BTU Bộ       550.000
Công suất 30.000BTU-48000BTU Bộ       650.000
Công suất 50.000BTU-10000BTU Bộ 1,000,000
Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét         15.000
Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét         20.000
Dây điện 2×4 mm Trần Phú Mét         35.000
Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét         80.000
Ống thoát nước mềm Mét         10.000
Ống thoát nước cứng PVC Mét         20.000
Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét         50.000
Attomat 1 pha Cái  90.000
Attomat 3 Pha Cái 350,000
Gen điện Mét 20,000
Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét         50.000
Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ         150.000
Chi phí thang dây Bộ       350.000
sử dụng dàn giáo bộ 300,000
Chi phí nhân công tháo máy âm trần Công suất 18000BTU-36000BTU Bộ 300,000
Kiểm tra chính sửa đường ông đi Sẵn Bộ 150,000
Ti Treo Cái 50,000
TỔNG
Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
–Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.