Bảng giá vật tư điều hòa multi

Bảng giá vật tư điều hòa multi

Công suất 18.000btu – 50.000btu

STT

VẬT TƯ

ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1 Ống đồng  
1,1 Công suất 9.000BTU-12.000BTU Mét    130.000
1,2 Công suất 18.000BTU-24.000BTU Mét       160.000
1,3 Bảo ôn + xi cuốn Mét
2 Giá đỡ cục nóng
2,1 Giá đỡ Đại To Máy Công Suất 24000BTU Bộ 200.000
3 Chi phí nhân công lắp máy
3,1  Mặt Lạnh Công suất 9.000BTU-12.000BTU Bộ       200.000
3,2 Mặt Lạnh Công suất 18.000BTU Bộ       250.000
3,3 Mặt lạnh Công suất 24.000BTU Bộ       300.000
3.4 Cục nóng Công suất 28000BTU Bộ 400,000
3,6 Cục nóng Công suất 30000BTU-5000BTU Bộ 500,000
3,7 Hút Chân Không Bộ 50,000
4 Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét         15.000
5 Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét         20.000
6 Dây điện 2×4 mm Trần Phú Mét         35.000
7 Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét         80.000
8 Ống thoát nước mềm Mét         10.000
9 Ống thoát nước cứng PVC Mét         20.000
10 Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn Mét         50.000
11 Attomat 1 pha Cái         90.000
12 Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét         50.000
13 Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ         50.000
14 Chi phí thang dây Bộ       350.000
14 sử dụng dàn giáo bộ 300,000
15 Chi phí nhân công tháo máy Bộ       150.000
16 Bảo Dưỡng Bộ 150,000
17 Bổ Sung Gas Mét 20,000
18 Gen điện Mét 20,000
19 Kiểm tra chỉnh sửa đường ông đi Sẵn Bộ 100,000
TỔNG
Lưu Ý:Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT 10%
– Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12 Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
– Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày ký

biên bản nghiệm thu.

Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bảnmỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.