Bảng giá vật tư điều hòa tủ đứng Casper

Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Casper Tủ Đứng

Công suất 18.000btu – 100.000btu

VẬT TƯ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Ống đồng điều hòa tủ đứng  
Công suất 18.000BTU-28.000BTU Mét   240,000
Công suất 30.000BTU-55.000BTU Mét      260,000
Cong suất 100,000BTU Mét  420,000
Bảo ôn + Xi cuốn Mét 20,000
Giá đỡ cục nóng 
 Công suất 18.000BTU-55.000BTU Bộ 250,000
 Công suất 100,000BTU Bộ  1,000,000
Chi phí nhân công lắp máy 
Công suất 18.000BTU-28.000BTU Bộ       450.000
Công suất 30.000BTU-55,000BTU Bộ       550.000
Công suất 100000btu Bộ  1,000,000
Dây điện 2×1.5mm Trần Phú Mét         20.000
Dây điện 2×2.5mm Trần Phú Mét         25.000
Dây điện 2×4 mm Trần Phú Mét         45.000
Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm Mét         90.000
Ống thoát nước mềm Mét         10.000
Ống thoát nước cứng PVC 21 Mét         20.000
Ống thoát nước cứng PVC 21+ bảo ôn Mét         50.000
Attomat 1 pha Cái  90.000
Attomat 3 Pha Cái 350,000
Gen điện Mét 20,000
Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước Mét         50.000
Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) Bộ         150.000
Chi phí thang dây Bộ       500.000
Chi phí nhân công tháo máy âm trần Công suất 18000BTU-36000BTU Bộ 300,000
Kiểm tra chính sửa đường ông đi Sẵn Bộ 150,000
Dàn giáo Bộ 300,000
Ti Treo Cái 50,000
TỔNG
Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10Ø12 Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19
–Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày ký

biên bản nghiệm thu.

Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như  nhau.